Slider

Více informací

Město Brno se rozhodlo po vzoru městské části Brno-střed rozšířit projekt participace do brněnských škol, které zřizuje. Celoměstský projekt je spuštěn od školního roku 2020/2021 a má jej na starosti zejména Odbor participace Magistrátu města Brna, který také řídí úspěšný projekt celoměstského participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve školním roce 2023/2024 pokračuje čtvrtý ročník.

Co přináší projekt Participativního rozpočtu do škol?

Participace (z lat. partem capere) znamená účast nebo podílení se na něčem. Participativní rozpočet do škol představuje demokratický systém, do kterého jsou zapojeni žáci již od útlého věku. Toto zapojení má pozitivní dopad na všechny zúčastněné strany, mezi které patří zejména žáci a rodiče, škola a město.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za své okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmovou spolupráci, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům.

Výhody zavedení participace sklízí také škola, ve které se rozvíjí komunikace, zlepšují se vzájemné vztahy a posiluje se důvěra mezi vedením školy, učiteli a žáky. Žáci jsou motivováni k zapojení do samosprávy školy a školních organizací. Dochází k spoluvytváření příjemného studijního prostředí na podkladě vzájemné zpětné vazby.

Město vnímá pozitiva participace díky rozvíjeným schopnostem dětí, které se snadněji zapojují do veřejného a politického života.

Jak to celé funguje?

Celým procesem provádí žáky tzv. školní koordinátor (zaměstnanec školy), který zároveň komunikuje s Odborem participace. Školám, které se chtějí do projektu zapojit, vyčlení město finanční částku 35 000 Kč ze svého rozpočtu, o jejímž využití rozhodují samotní žáci, kteří sami aktivně přicházejí s nápady na projekty, zjišťují si finanční náročnost projektu a reálnost jeho uskutečnění.

Nejpodporovanější projekty před postupem do závěrečného hlasování posoudí vedení školy z hlediska proveditelnosti. Finálové projekty žáci prezentují ostatním a snaží se pro ně získat co nejvíce hlasujících. Vítězné projekty jsou realizovány školou v co možná nejkratším termínu.

Jaké brněnské školy se do projektu zapojily?

Ve školním roce 2020/2021 se projekt konal ve 27 základních školách.

Ve školním roce 2021/2022 se projekt konal ve 31 základních školách.

Ve školním roce 2022/2023 se projekt konal ve 42 základních školách.

Tento ročník 2023/2024 je zapojeno 51 základních škol:

 • ZŠ Arménská (Bohunice)
 • ZŠ a MŠ Vedlejší (Bohunice)
 • ZŠ a MŠ Bosonožské nám. (Bosonohy)
 • ZŠ Blažkova (Brno-sever)
 • ZŠ a MŠ Milénova (Brno-sever)
 • ZŠ Merhautova (Brno-sever)
 • ZŠ a MŠ Zemědělská (Brno-sever)
 • ZŠ a MŠ Antonínská (Brno-střed)
 • ZŠ Bakalovo nábřeží (Brno-střed)
 • ZŠ Hroznová (Brno-střed)
 • ZŠ a MŠ Husova (Brno-střed)
 • ZŠ Kotlářská (Brno-střed)
 • ZŠ a MŠ Křídlovická (Brno-střed)
 • ZŠ nám. 28. října (Brno-střed)
 • ZŠ nám. Míru (Brno-střed)
 • ZŠ a MŠ Křenová (Brno-střed)
 • ZŠ Horní (Brno-střed)
 • ZŠ Laštůvkova (Bystrc)
 • ZŠ Vejrostova (Bystrc)
 • ZŠ Kneslova (Černovice)
 • ZŠ Řehořova (Černovice)
 • ZŠ a MŠ Jana Broskvy (Chrlice)
 • ZŠ a MŠ Blanenská (Jehnice)
 • ZŠ Jasanová (Jundrov)
 • ZŠ Pavlovská (Kohoutovice)
 • ZŠ a MŠ Pastviny (Komín)
 • ZŠ Staňkova (Královo Pole)
 • ZŠ Košinova (Královo Pole)
 • ZŠ Herčíkova (Královo Pole)
 • ZŠ Holzova (Líšeň)
 • ZŠ Novolíšeňská (Líšeň)
 • ZŠ Hamry (Maloměřice a Obřany)
 • ZŠ Hudcova (Medlánky)
 • ZŠ Kamínky (Nový Lískovec)
 • ZŠ Svážná (Nový Lískovec)
 • ZŠ Horácké náměstí (Řečkovice a Mokrá Hora)
 • ZŠ Novoměstská (Řečkovice a Mokrá Hora)
 • ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. (Slatina)
 • ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. (Slatina)
 • ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny (Starý Lískovec)
 • ZŠ Labská (Starý Lískovec)
 • ZŠ Měšťanská (Tuřany)
 • ZŠ Mutěnická (Vinohrady)
 • ZŠ Čejkovická (Vinohrady)
 • ZŠ Jana Babáka (Žabovřesky)
 • ZŠ nám. Svornosti (Žabovřesky)
 • ZŠ Sirotkova (Žabovřesky)
 • ZŠ Otevřená (Žebětín)
 • ZŠ Gajdošova (Židenice)
 • ZŠ Krásného (Židenice)
 • ZŠ Kuldova (Židenice)