Slider

Více informací

Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna je zodpovědný za přípravu strategie #brno2050 a v návaznosti na tento dokument realizuje celou řadu participačních aktivit zaměřených na dospělé i děti. Jednou z aktivit zaměřenou na děti je výukový program Hodina pro Brno, v rámci kterého vzniká celoměstský projekt Participativního rozpočtu do škol.

Co přináší projekt Participativního rozpočtu do škol?

Participace (z lat. partem capere) znamená účast nebo podílení se na něčem. Participativní rozpočet do škol představuje demokratický systém, do kterého jsou zapojeni žáci již od útlého věku. Toto zapojení má pozitivní dopad na všechny zúčastněné strany, mezi které patří zejména žáci a rodiče, škola a město.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za své okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmové spolupráce, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům.

Výhody zavedení participace sklízí také škola, ve které se rozvíjí komunikace, zlepšují se vzájemné vztahy a posiluje se důvěra mezi vedením školy, učiteli a žáky. Žáci jsou motivováni k zapojení do samosprávy školy a školních organizací. Dochází k spoluvytváření příjemného studijního prostředí na podkladě vzájemné zpětné vazby.

Město vnímá pozitiva participace díky rozvíjeným schopnostem dětí, které se snadněji zapojují do veřejného a politického života.

Jak to celé funguje?

Město Brno se rozhodlo po vzoru městské části Brno-střed rozšířit projekt participace do brněnských škol, které zřizuje. Celoměstský projekt je spuštěn od školního roku 2020/2021 a má jej na starosti zejména Kancelář participace, která také řídí úspěšný projekt celoměstského Participativního rozpočtu Dáme na vás.

Celým procesem provádí žáky tzv. školní koordinátor (zaměstnanec školy), který zároveň komunikuje s úřadem. Školám, které se chtějí do projektu zapojit, vyčlení město finanční částku ze svého rozpočtu. O této částce rozhodují samotní žáci, kteří sami aktivně přicházejí s nápady na projekty, zjišťují si finanční náročnost projektu a reálnost jeho uskutečnění.

Nejpodporovanější projekty před postupem do závěrečného hlasování posoudí vedení školy z hlediska proveditelnosti. Finálové projekty žáci prezentují ostatním a snaží se pro ně získat co nejvíce hlasujících. Vítězné projekty jsou realizovány školou v co možná nejkratším termínu.

Jaké brněnské školy se do projektu zapojily?

Ve školním roce 2020/2021 projekt probíhá ve 27 základních školách:

 • ZŠ Arménská (Bohunice)
 • ZŠ a MŠ, Bosonožské nám. (Bosonohy)
 • ZŠ Laštůvkova (Bystrc)
 • ZŠ Řehořova (Černovice)
 • ZŠ a MŠ Jana Broskvy (Chrlice)
 • ZŠ a MŠ Blanenská (Jehnice)
 • ZŠ Pavlovská (Kohoutovice)
 • ZŠ Košinova (Královo Pole)
 • ZŠ Herčíkova (Královo Pole)
 • ZŠ Novolíšeňská (Líšeň)
 • ZŠ Hamry (Maloměřice a Obřany)
 • ZŠ Hudcova (Medlánky)
 • ZŠ Kamínky (Nový Lískovec)
 • ZŠ Horácké nám. (Řečkovice a Mokrá Hora)
 • ZŠ a MŠ Antonínská (Brno-střed)
 • ZŠ Bakalovo náb. (Brno-střed)
 • ZŠ a MŠ Horní (Brno-střed)
 • ZŠ Hroznová (Brno-střed)
 • ZŠ a MŠ Husova (Brno-střed)
 • ZŠ a MŠ Kotlářská (Brno-střed)
 • ZŠ a MŠ Křídlovická (Brno-střed)
 • ZŠ a MŠ nám. 28. října (Brno-střed)
 • ZŠ Mutěnická (Vinohrady)
 • ZŠ Jana Babáka (Žabovřesky)
 • ZŠ Sirotkova (Žabovřesky)
 • ZŠ Krásného (Židenice)
 • ZŠ Tyršova (Židenice)